Kongre Kitapçığı Hakkında

PANELİST ÖZETLERİ İÇİN;

.  500 kelimeyi aşmamalı,

. "Sunum Başlığı" koyu punto ile yazılmalı,

.  Panelist adı, soyadı, kurumu ve bölümü, unvanı ve kurum şehri yazılmalı.


POSTER ÖZETLERİ İÇİN;

. 300 kelimeyi aşmamalı,

. "Araştırma Başlığı" koyu punto ile yazılmalı,

.  Giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve kaynaklar (en çok 3 kaynak) bölümlerinden oluşmalı, 

.  Yazar adları, unvanları, kurumları ve yazar sıralaması yer almalı,

.  Tablo ve şekil içermemelidir. 


SÖZLÜ BİLDİRİ ÖZETLERİ İÇİN;

.  500 kelimeyi aşmamalı,  

. "Araştırma Başlığı" koyu punto ile yazılmalı,

.  Giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve kaynaklar (en çok 3 kaynak) bölümlerinden oluşmalı, 

.  Yazar adları, unvanları, kurumları ve yazar sıralaması ve sunumu yapan yazar yer almalı,

.  Tablo ve şekil içermemelidir.  


VAKA BİLDİRİMLERİ İÇİN;

. 300 kelimeyi aşmamalı,

. Giriş, vaka, tartışma ve kaynaklar (en çok 3 kaynak) bölümlerinden oluşmalı, 

. Yazar adları, unvanları, kurumları ve yazar sıralaması yer almalı,

. Tablo ve şekil içermemelidir.  


Tüm özetlerin Times New Roman karakteri ile ve 12 punto yazılması gerekmektedir. 

Poster ve Bildiri

BİLDİRİ ÖZETİ YÜKLEME

 

  

 • 1. Ulusal Psikoonkoloji Kongresi bildirileri  "Kongre Bildiri Sistemi" aracılığı ile online olarak gönderilecektir. Bildiriler, "poster ve sözel bildiri değerlendirme kurulu" üyelerince  değerlendirilecek ve uygun bulunanlar kabul edilecektir. 
 • Bildiri dili Türkçe veya İngilizce olabilir.   Türkçe sunulacak bildirilerin İngilizce özetlerinin de sisteme yüklenmesi zorunludur.
 • Bildiri özetleri 300 kelimeden; konferans ve diğer sunu özetleri ise 500 kelimeden  fazla olmamalıdır.
 • Bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı ve çalıştığı kurum sisteme girilmelidir. 
 • Bildiri özetinin “Amaç, Gereç-Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler” bölümlerini içermesi zorunludur. Derleme çalışmalarında Amaç, Gereç-Yöntem, Sonuç ve Öneriler bölümünü içermesi zorunludur.
 • İngilizce  ve Türkçe anahtar kelimeler en az üç en fazla beş adet olmalıdır.
 • Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT), İngilizce anahtar      kelimeler ise Medical Subject Headings (MeSH) ile uyumlu olmalıdır.
 • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 • Bildiriler, bilimsel kurulun belirlediği hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirimler katılımcılara yazılı olarak yapılacaktır.
 • Bildirilerin yazar tarafından tercih edilen sunum türü değiştirilebilir. Bu değişiklik  hakkı Bilimsel Danışma Kurulu’na aittir.
 • Sözel ve poster bildiri sahipleri en geç 2 EKİM 2018 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olmalıdır. Bu tarihe kadar ödemesini tamamlamayan bildiri sahiplerinin bildirileri tüm kongre materyallerinden çıkarılacaktır.
 • İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefonu numaranızı girmeyi unutmayınız.
 • Bildiri son gönderim tarihinden önce, bildirinizde bulunan hataların ve eksik bilgilerin düzeltilmesi için dr_ugurlu@yahoo.com ya da psikoonkoloji2018@gmail.com adreslerine taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilecek talepler dikkate alınmayacaktır.
 • Bildiri özet yazım kurallarına ve yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Kongremiz doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.
 • Kongremiz 27 Haziran 2018 tarihli Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kriterlerini karşılamaktadır. 

SÖZEL BİLDİRİ


 • Sözel  bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel  bildiri sunum süresi tartışma dahil 10 dakikadır.

  

POSTER BİLDİRİ

 • Poster bildiriler  Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 • Poster ölçüsü 60 (en) x90 (boy) cm’dir.
 • Posterler bildirilen tarih ve numaraya göre belirtilen yere asılmalıdır.
 • Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda poster başında yapılacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Poster ve bildiri gönderimi için son tarih 14 Ekim 2018'dir.

Önemli haberleri paylaşın

Yeni bir yer mi açtınız; mağazanızı yeniden mi tasarladınız veya yeni bir ürün ya da hizmet mi eklediniz? Bu haberi kendinize saklamayın; paylaşın, duymayan kalmasın.